HSG Engineering.The Hardware Software Global Engineering Company

Logo HSG Engineering

Studium wykonalności i budżetu

Logo HSG Engineering

Usługi inżynierskie

 • Inżynieria Architektury Systemowej
 • Inżynieria automatyki instalacji chemicznych(API / Bulk)
 • Inżynieria automatyki instalacji Biotech
 • Inżynieria i realizacja systemów oprogramowania i automatyki procesów
 • Inżynieria HMI / SCADA Interakcja człowiek / maszyna
 • Inżynieria i budowa instalacji elektrycznych oraz rozmieszczenie okablowania
 • Inżynieria i realizacja elektronarzędziowa
Logo HSG Engineering

Logo HSG Engineering
 • Raportowanie i analiza danych archiwalnych (KPI – kluczowe wskaźniki wydajności))
 • System śledzenia w procesie produkcji
 • FAT - Factoring Acceptance Testing
 • SAT - Site Acceptance Testing
 • Wsparcie techniczne
 • Walidacja systemów komputerowych
 • Project Management
 • Commissioning and start up
 • Life Cycle Support

MES

 • Wdrażanie systemu MES
 • ERP Integration Solution (SAP, BAAN, JD EDWARDS)
 • IT System Integration
MES
MES

Nadzór i analiza danych

 • Projektowanie systemów nadzorujących do zintegrowanego zarządzania produkcją seryjną, dyskretną i ciągłą.
 • Identyfikowalność produkcyjna od surowca po gotowy produkt
 • Systemy zbierania i analizy danych KPI - OEE - Golden Batch
Screenshot

screenshot
 • Systemy zaradzania transportem (magazyny, AGV) i obsługa materiałów
 • Design i rozwój wirtualnych architektur opartych na systemach SCADA lub Embedded

Kontrola

 • Projektowanie i wdrażanie mechanizmów kontroli scentralizowanych (PLC) lub rozdysponowanych (DCS) dla procesów produkcyjnych seryjnych, dyskretnych lub ciągłych
 • Roziwązania oparte na aplikacjach Web dla intranetu i Internetu
screenshot

HVAC & Utilities

Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image
Generic placeholder image