HSG System. The Electrical, Installation & Construction Company


 • Motor Control Center, Power Center, Automatyzacja
 • Projektowanie systemu dystrybucji energii elektrycznej, realizacja i instalacja
 • Budowa i montaż szaf sterowniczych
 • Budowa i montaż szaf elektrycznych i pneumatycznych
 • Kontrola i sterowanie silnikami elektrycznymi
 • Zarządzanie dystrybucją energii i kontrola efektywności energetycznej
 • Fotowoltaika i kogeneracja
 • Automatyka przemysłowa
 • HVAC kontrolowanie i monitorowanie danych dotyczących środowiska

 • Doradztwo specjalistyczne w zakresie automatyzacji zakładów produkcyjnych

 • Montaż i kalibracja przyrządów pomiarowych i czujników procesowych
 • Weryfikacja kalibracji przyrządów
 • Usługi serwisowe

 • Narzędzia do obsługi i kontroli instalacji produkcyjnych
 • W obszarach zagrożonych wybuchem - normaATEX